Інформація пацієнту

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПАЦІЄНТІВ

В КНП «МИРГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» МИРГОРОДСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Згідно із Конституцією України, Законом України “Основи законодавства
України про охорону здоров’я” та Цивільним кодексом України пацієнти мають такі права:

ПРАВА ПАЦІЄНТІВ :

 • право на медичні профілактичні заходи;
 • право на доступність у галузі охорони здоровя;
 • право на згоду на медичне втручання та право на відмову від медичного
  втручання;
 • право на свободу вибору в галузі охорони здоровя, а саме:
  право на вільний вибір лікаря;
 • право на вибір методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря;
 • право на вибір закладу охорони здоровя;
 • право на заміну лікаря;
 • право на лікування за кордоном у разі неможливості надання такої
  допомоги у закладах охорони здоровя України;
 • право на медичну таємницю;
 • право на якісну медичну допомогу;
 • право на безпечну медичну допомогу;
 • право на інновації, а саме:
 • право на медико-біологічний експеримент;
 • право на репродуктивні технології;
 • право на донорство;
 • право на терапевтичне клонування;
 • право на корекцію (зміну) статі;
 • право на попередження за можливістю страждань і болю;
 • право на індивідуальний підхід до лікування;
 • право на оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та
  органів охорони здоровя;
 • право на відшкодування шкоди, заподіяної здоровю;
 • право людини на життя та на повагу до гідності при наданні медичної
  допомоги;
 • право на захист від будь яких незаконних форм дискримінації, повязаних
  зі станом здоровя.

Згідно із Законом України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” пацієнти мають такі обов’язки:

ОБОВ’ЯЗКИ ПАЦІЄНТІВ:

 • піклуватися про своє здоровя та дітей, не шкодити здоровю інших
  громадян;
 • проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення;
 • надавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які знаходяться в
  небезпечному для життя і здоровя стані;
 • виконувати медичні приписи та правила внутрішнього трудового
  розпорядку закладу охорони здоровя;
 • у невідкладних випадках, коли існує реальна загроза життю, отримувати
  медичну допомогу без своєї згоди чи згоди законного представника.